Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Earn More Than 30% / Day With Candles Pin Bar Resistance And Support

When a Pin bar candle appears on the chart, it is time for the market to tell (inform) the trader that the opportunity has arrived, if he does not understand the messages that Mr. “Market” expresses through the special candles. Especially the delicious opportunities have been missed by you too much. In this article, I will review Pinbar candlestick trading orders combining resistance and support at IQ Option. The profit may not be high, but 36.6% is more than enough for me.

Total number of orders on 16.01.2020

Method of trading with Pin bar, combining resistance / support.

What is Pin Pin candles?

Pin bar in English means a pin bar, a candlestick reversal pattern or a continuation of the trend, which shows us the rejection of prices at a certain level in the market.

What is Pin Bar Candles?

Pin bar candle consists of 3 parts:

  1. The tail of the candle, also known as the candle shadow, the Pin bar candle is usually a long candle tail, the tail is considered as an important part of the Pin bar candle that shows the price rejection or failed break of a price. important in the market. Pin bar tail is at least 2/3 the length of the candle.
  2. The real body of the body is the area between the opening and closing price called the real body. The body of the candle must not be greater than 1/3 of the length of the candlestick, the opening and closing prices of the candle are close to each other and may be equal. For the bullish reversal Pin bar (Bullish Pin bar), the closer the candlestick's candlestick is, the higher it is for reliability and vice versa for the bearish reversal Pin bar (Bearish Pin Bar) close to the lowest price. The more accurate the candle.

  3. The tip of the candle is opposite to the end of the bar, a Pin Bar does not necessarily have a nose. Sometimes Pin bar has no nose because it opens and closes right at the end of the candle. Pin bar nose as small as possible.

The order of conditions for entry when using the Pin bar candlestick trading strategy combines resistance and support.

(1) Trends

The trend is you, the companion that takes us quickly on the path of finding profits if you go against the trend, you will be the first “market guy” to hurt.

Uptrend: When the higher high is higher than the previous high and the lower high is higher than the previous high, the uptrend has been determined. Only the HIGHER orders can be opened.

Pin bar in an uptrend

Downward trend: When the market created a lower bottom lower than the previous bottom and the lower high is lower than the previous peak, the downtrend has formed and only allowed to open LOWER trading orders.

Pin bar in the downtrend

(2) Resistance / support

Resistance is an important price zone that cannot be crossed in one or two touches, which are shown by Pin bars with long upper tails.

Pinbar candles hit resistance

(1) Pin bar touches the resistance.

(2) Pin bar indicates the continuation of the trend.

Support is a price area that when touched at the lowest level, the high probability will be denied with Pin bar candles with the bottom tail touching.

Pinbar candle touching support

(3) Signal candles

A standard Pin Bar candle without a candle appears at the support / resistance area to increase the trend reversal or reliably.

Những bước cần chuẩn bị trước khi giao dịch sử dụng nến Pin Bar và kháng cự/hỗ trợ

(1) Cặp tiền : AUD/USD, USD/JPY.

(2) Biểu đồ nến Nhật thời gian tạo nến 5 phút

(3) Thời gian kết thúc lệnh từ 15 phút trở lên.

Thiết lập cơ bản khi giao dịch quyền chọn tại IQ Option

Tín hiệu vào lệnh

HIGHER = Xu hướng tăng + giá test hỗ trợ + nến Pin bar có đuôi dưới dài.

LOWER = Xu hướng giảm + giá test kháng cự + nến Pin bar có đuôi trên dài.

Quản lý vốn phương pháp Classic : 20$ lệnh tối đa 5 lệnh 1 ngày.

Lợi nhuận : 36,6% ( Lời 36.6$)

Các điểm vào lệnh ngày 16/01/2020 với chiến thuật kết hợp nến Pin Bar và kháng cự/hỗ trợ

Tín hiệu vào lệnh tại IQ Option

Lệnh 1 : Xu hướng tăng + test hỗ trợ + nến Pin bar có đuôi dưới dài = Vào lệnh HIGHER.

Điểm vào lệnh IQ Option với nến Pin Bar và xu hướng

Lệnh 2 : Xu hướng giảm + test kháng cự + nến Pin bar có đuôi trên dài = Vào lệnh LOWER.

Điểm vào lệnh IQ Option với nến Pin Bar và xu hướng

Lệnh 3 : Xu hướng giảm + test kháng cự + nến pinbar có đuôi trên dài = Vào lệnh LOWER.

Điểm vào lệnh IQ Option với nến Pin Bar và xu hướng

Lệnh 4 : Xu hướng tăng + test kháng cự + nến pinbar = Vào lệnh LOWER.

Lệnh 5 : Xu hướng giảm + test kháng cự + nến Bearish Pin bar = Vào lệnh LOWER.

Điểm vào lệnh IQ Option với nến Pin Bar và xu hướng

Nếu muốn thành công trên con đường mình đã chọn các bạn nên học cách chấp nhận. Chấp nhận những lệnh thua vì đây là một trò chơi của xác suất không có gì chắc chắn 100% cả. Nếu thua nhiều quá thì nên xem lại mình đã làm sai ở bước nào, chấp nhận mức lợi nhuận vừa phải so với số vốn ban đầu. Không tham lam để rồi đánh mất một cách chóng vánh.

Con đường phía trước của mỗi nhà giao dịch còn khá dài. Đừng hi vọng có thể hoàn thành trong ngày 1 ngày 2 hãy dừng lại và tiếp thêm năng lượng, động lực mỗi ngày để bước những bước chân chắc chắn. Đừng cố sức hoàn thành những mục tiêu khổng lồ để rồi kiệt sức (mất tiền) trong mớ hỗn độn không thể giải quyết.

Tổng kết

Hãy là những kẻ kiếm lợi nhuận của ngài "Thị trường" một cách khôn ngoan bằng cách sử dụng những phương pháp mà các bạn đã thu lượm trên blog này (tôi hy vọng là vậy) cộng với sự kiên nhẫn và kỷ luật đã được rèn luyện trong thời gian giao dịch demo. Chúc các bạn là người chiến thắng chính mình.

Kiếm tiền IQ Option: Lợi nhuận 36% với Pin bar kết hợp kháng cự/hỗ trợ

4.2 trên 31 đánh giá

Post a Comment