-->

Strategisen suunnitelman malli: Selvitä miksi jokainen yritys tarvitsee - Wonder Krish | Blogger | SEO

    Sumiya Sha
    Sumiya Sha on Flevy-kirjailija. Hän kokeili ja kehitti paljon premium-yritystoimintaa koskevia asiakirjoja, esitysmalleja jne. Hän kehitti liiketalouden koulutusoppaan ja rohkaisee lukijoitaan myös jakamaan ideoita ja tietoja siitä.

    No comments